Documents necessaris per a la matrícula de Cicles Formatius

La documentació necessària per matricular-se a cicles formatius és:

  • Una fotografia mida carnet amb el nom i cognoms escrits al darrere
  • Original i fotocòpia de les pàgines oportunes del carnet de vacunacions de l’alumne
  • Original i fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social (INSS)
  • Original i fotocòpia de l’acreditació acadèmica alegada per accedir al cicle formatiu

Els documents que omplireu en el centre seran el full de dades personals i l’autorització dels drets d’imatge, al mateix temps us facilitarem el document de pagament de l’aportació per a material.