Armariets alumnes

Per tal de disposar de l’armariet des del primer moment, els alumnes que hagin formalitzat el pagament  poden passar a buscar la contrasenya a l’institut durant els dies que queden de juliol o al llarg de la primera quinzena de setembre.