Qui som

Montserrat Pedrol

Equip Directiu: Directora

Matèries a realitzar: Àmbit matemàtic

montse.prof@inscanperiquet.cat

 

Núria Pros

Núria Pros

Equip Directiu: Secretària

Matèries a realitzar: Anglès

nuria.prof@inscanperiquet.cat 

Meritxell Monteys

Càrrec: Coordinació Pedagògica

Matèries a realitzar: Projectes globalitzats

meritxell.prof@inscanperiquet.cam

Mònica Rodríguez

Mònica Rodríguez

Càrrec: Coordinació Informàtica/Cap departament

Matèries a realitzar: Dibuix tècnic/Àmbit matemàtic

monica.prof@inscanperiquet.cal

Gemma Corderas

Gemma Corderas

Càrrec: Coordinació lingüística/Pla lector

Matèries a realitzar: Música/Llengua Catalana

gemma.prof@inscanperiquet.cat 

Eli López

Elisabeth López de Paz

Càrrec: Coordinació 2n ESO/Tutoria

Matèries a realitzar: Llengua castellana

elisabeth.prof@inscanperiquet.cat

Anna Casals

Anna Casals

Càrrec: Coordinació 1r ESO/Tutoria

Matèries a realitzar: Projectes àmbit científic-tecnològic

anna.prof@inscanperiquet.cat 

Irene Mir

Irene Mir Aiguadé

Càrrec: Coordinació 3r ESO/Tutoria grupal

Matèries a realitzar: Suport alumnes NEE (SIEI-Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva)

irene.prof@inscanperiquet.cat

Ariadna García

Ariadna García Teixidor

Càrrec: Coordinació SIE

Matèries a realitzar: SIEI (Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva)

ariadna.prof@inscanperiquet.cat

Javier Albines

Javier Albines Otero

Càrrec: Educador d’Educació Especial

Matèries a realitzar: Suport i atenció alumnat amb NEE (SIEI-Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva)

javier.prof@inscanperiquet.cat

 Anna Centellas

Anna Centellas

Matèries a realitzar: Educació Física

annacentellas.prof@inscanperiquet.cat

Almudena Herrera Jaime

Almudena Herrera Jaime

Càrrec: Tutoria grupal

Matèries a realitzar: Anglès / Projectes àmbit social-humanístic

almudena.prof@inscanperiquet.cat

Irene Carbó

Irene Carbó

Càrrec: Tutoria grupal

Matèries a realitzar: Llengua catalana

irenecarbo.prof@inscanperiquet.cat

Clara Casas

Clara Casas

Càrrec: Tutoria grupal

Matèries a realitzar: Àmbit matemàtic/Projectes àmbit científic-tecnològic

clara.prof@inscanperiquet.cat

Glòria Aubach

Glòria Aubach

Matèries a realitzar: Anglès

gloria.prof@inscanperiquet.cat

Marina Navarro

Marina Navarro

Càrrec: Tutoria grupal / Riscos laborals

Matèries a realitzar: Tecnologia/Projectes àmbit científic-tecnològic

marina.prof@inscanperiquet.cat

osa Maria Cucurella

Rosa Maria Cucurella

Càrrec: Tutoria grupal

Matèries a realitzar: Projectes àmbit científic-tecnològic

rosa.prof@inscanperiquet.cat

 

Mónica Hierro

Mónica Hierro Plaza

Càrrec: Tutoria grupal

Matèries a realitzar: Llengua castellana i Projectes àmbits social-humanístic

monicahierro.prof@inscanperiquet.cat

 

Mercedes Menchón

Mercedes Menchón

Càrrec: Tutoria grupal

Matèries a realitzar: Projectes àmbit social-humanístic

merche.prof@inscanperiquet.cat