Carta de compromís educatiu

Conscients que l’educació dels nois i noies implica l’acció conjunta de la família i l’institut, determinem, de mutu acord, que la relació família-centre es regirà  d’un esperit de col·laboració i confiança per tal de contribuir i incidir conjuntament en la formació dels alumnes.

Veure la CARTA COMPROMÍS EDUCATIU