IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

1. Trets d’identitat: volem ser  

L’institut Can Periquet recull els seus principis rectors en la Llei d’Educació catalana (2010) en el seu article 2.

Volem ser un centre educatiu català, obert, inclusiu, democràtic, participatiu, innovador, laic, emprenedor i en permanent construcció tant a nivell pedagògic com humà. El ciment del nostre Projecte es fonamenta en :

 • El respecte: entre iguals i amb tots els membres de la comunitat educativa.
 • Confiança i seguretat: fruit de les vivències del dia a dia dins i fora de l’institut.
 • Diàleg: saber escoltar i expressar els nostres sentiments i les nostres emocions.
 • Participació: dels alumnes en la vida del centre, dels pares i mares i de tota la comunitat educativa.
 • Autonomia i responsabilitat: per créixer i avançar

L’Institut Can Periquet aposta per la convivència com a base sòlida del seu projecte i treballarà per incorporar totes les eines necessàries per crear un clima acollidor, i un centre on la cultura de Pau, la Mediació i les Pràctiques restauratives siguin el motor per aprendre i formar nois i noies del present, mirant cap al futur: “Viure per conviure”.

Treballarem el coneixement d’un mateix, el gust per aprendre i les competències a partir de:

 • Un aprenentatge inclusiu: garantir igualtat d’oportunitats per a tots els nois i noies i atendre i respectar les necessitats i els seus ritmes d’aprenentatge.
 • Globalització de l’aprenentatge: metodologia a partir de l’experiència per construir el coneixement.
 • Foment de l’autonomia.
 • Desenvolupament la creativitat i l’esperit crític.
 • Connexió amb la realitat que és  global, no fragmentada.
 • Foment de les habilitats socials  i el  treball en valors.

Volem una formació integral dels nostres nois i noies no només des del coneixement i la seva excel·lència sinó també des de l’àmbit emocional, social, ètic i humanístic.

La construcció activa durant els propers quatre anys donarà vida al Projecte de l’institut, ja que volem ser un centre innovador, inquiet, dinàmic, obert i en la contínua recerca de la millora pels nostres nois i noies : “Aprendre és descobrir que quelcom és possible”.

 

2. Caràcter propi

Els trets que ens diferencien i ens donen caràcter propi són:

 • Equip de professors/es amb la il·lusió d’iniciar un Projecte comú i amb la capacitat de treballar en equip per caminar junts i construir des dels ciments un centre nou.
 • Compartir la missió, la visió i els valors  del Projecte tant pel que fa a la Convivència( volem ser un Institut Restauratiu) com en la part pedagògica.
 • Un dels principis de la Justícia Restaurativa és el concepte de pertinença i de comunitat. Volem treballar perquè els nostres nois i noies ,pares i mares, professors/es ,personal del PAS ,i qualsevol persona que entri al centre, senti que forma part d’ell.

Com volem que sigui Can Periquet?

 • Un lloc d’oportunitats.
 • Un espai acollidor, participatiu i obert a tothom.
 • Un espai viu, generador d’experiències.

“Aprendre i viure per conviure”