CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

1. Descripció de l’entorn

Palau-solità i Plegamans és una població de 14.457 habitants (2015). Es troba situada a l ‘extrem nord-est del Vallès Occidental ocupant una posició apartada dels centres de desició comarcals. No obstant això, ha millorat força la disponibilitat de transport públic amb els nuclis de població importants propers com Sabadell i Mollet del Vallès. Destaca la bona comunicació amb Barcelona.

La població de Palau està repartida en diferents nuclis essent Can Periquet la primera zona que trobem quan s’entra des de Barcelona. L’institut està ubicat en una zona residencial, amb pocs serveis i un tant allunyada del poble. Els alumnes s’han de desplaçar pel poble en transport, que acostuma a ser la bicicleta. Alguns dels nois i noies provenen del mateix barri però d’altres han de ser acompanyats pels pares en cotxe, doncs la distància pot ser gran depenent del barri on viuen.

Can Periquet deu el seu nom a l’amo del “tros”, el senyor Perico i d’aquest Periquet. La masia està en runes i el terreny va ser venut per a la construcció de cases unifamiliars i una part a l’ Ajuntament per a la construcció de l’escola. Just davant de l’escola, el Departament d’Ensenyament ha comprat els terrenys per annexar el nou Institut a l’escola i fer un projecte unitari dels dos edificis.

2. Història del centre

Malgrat ser un Institut de nova creació, durant els primers quatre anys i sobretot el primer curs 2017-2018, compartirem espais i la vida del dia a dia amb l’ Escola Can Periquet, amb els seus nens i nenes i amb els seus mestres. Aquesta Escola desapareixerà en 4 anys doncs es va crear l’any 2008 per necessitats de creixement de la població. Les escoles públiques estaven saturades i no podíen acollir més alumnat. La lluita dels pares per a la creació de la nova escola va ser fonamental per poder obrir Can Periquet.

Aquesta situació però no ha estat fàcil. Els mestres han viscut progressivament la disminució d’alumnes, la transformació de l’escola i la marxa dels docents.

Aquesta història és clau per entendre que, la convivència ha de ser un objectiu clau durant els darrers anys de funcionament de l’escola per tal que el seu tancament es pugui fer amb el sentiment d’una tasca ben feta i amb l’inici d’un nou Projecte pels nois i noies de la població.

Nosaltres doncs no partim de zero, rebem l’herència d’una escola inclusiva, que respecta les capacitats de cada alumne i d’uns recursos metodològics basats en el mètode científic, en els projectes i els itineraris d’aprenentatge.  

La història del centre no es pot escriure. Podem preveure el què serà i com serà. El primer any compartirem l’edifici amb l’escola de Primària on es farà una remodelació i adequació dels espais i les aules. Això implica tenir una bona previsió de totes les activitats que es duran a terme, ja que no disposarem d’espais específics com aula d’informàtica, laboratori, aula de tecnologia, aula de música, biblioteca… i compartirem pati i altres espais. A partir del 22 de juny de2017 començaran les obres davant l’escola (veurem créixer dia a dia l’edifici però també patirem els sorolls de les obres) on s’anirà construint el nou edifici que té prevista la seva inauguració el setembre de 2018. Durant els propers 4 anys compartirem una part de l’edifici amb els nens i nenes de l’escola.

L’institut Can Periquet compartirà ensenyaments  amb l’Institut Ramon Casas i Carbó, situat a l’altra extrem del poble on s’impartiran ensenyaments de Batxillerat i Cicles Formatius, ja que Can Periquet està dissenyat per formar i educar nois i noies en l’etapa de secundària obligatòria (de 1r a 4t de l’ESO).

3. L’alumnat del nostre centre

Aquest primer curs 2017-2018 l’alumnat del nostre centre prové majoritàriament de l’escola Can Periquet. De les 60 places ofertades, 47 són alumnes propis i 15 alumnes provinents de les altres escoles del poble. Aquesta ràtio anirà disminuint poc a poc ja que actualment, l’escola només té una línia de 3r, 4t i 5è de primària. Això implica la obertura de l’institut a tots aquells pares i mares que vulguin escollir Can Periquet com a centre educatiu pels seus fills.

L’alumnat actual de l’escola que iniciarà el primer curs de l’ ESO té un percentatge important (20%) de nens i nenes que s’han anat incorporant poc a poc a l’escola, al llarg de la primària, i sobretot a 4t, 5è i 6è, provinent d’altres escoles (Can Cladellas, Ceip Palau i Escola Folch i Torres) per diferents motius.

Durant el curs 2017-2018 tenim una previsió d’alumnes amb necessitats educatives especials d’un 15%, d’alumnes en risc socials d’un 8,3% i d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge d’un 12%. Aquestes necessitats esta contemplades en el disseny de la metodologia i en la repartició de l’alumnat en tres grups classe heterogenis i per tant en una ràtio baixa per grup-classe. En aquest moments estem pendents (a dia 6 de juny de 2017) de la dotació d’una USSE al nostre centre.