Projecte educatiu

L’Institut Can Periquet és un centre de nova creació. El dia 14 de setembre de 2017 obrirà les seves portes a un grup de 62 alumnes de primer de l’ESO que caminaran junts amb un Equip de 9 professors, il·lusionats, implicats i amb ganes d’iniciar un nou Projecte pedagògic i humà.

El dia de la Presentació del Projecte a la Comunitat Educativa de Palau-solità i Plegamans (el dia 22 de març de 2017) vam transmetre el compromís d’aportar la nostra experiència professional com a docents i la nostra capacitat de treballar en equip per sumar i garantir una bona formació integral de tots els nois i noies que vinguessin al nostre Institut. Per això les tres frases que van emmarcar la presentació eren i seran :

  • “Viure per conviure”
  • “Aprendre és descobrir que quelcom és possible”
  • “Aprendre i viure per conviure”

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix que tots els centres vinculats al Servei d’ Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu.

Tot i que l’Institut Can Periquet depèn del Departament d’Ensenyament i, per tant, ha de seguir-ne les seves directrius,  entenent que el projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia de centres, volem definir la nostra singularitat i el nostre caràcter propi, desplegant el funcionament en l’àmbit curricular i organitzatiu adaptat a la realitat dels nostres alumnes i a l’entorn.

Llegir document sencer:

170620-PEC_INSCANPERIQUET