1ª CONVOCATÒRIA 2020/2021

SERVEI D’ASSESSORAMENT. OCTUBRE 2020

 

La sol·licitud es pot presentar a la secretaria del centre en horari de 10 a 13 hores    SOL·LICITUD

CALENDARI PREVIST:

  • SOL·LICITUDS AL SERVEI:          13-31 de octubre de 2020
  • LLISTAT ADMESOS:                    4 de novembre de 2020
  • RECLAMACIONS:                        4 al 11 de novembre de 2020
  • LLISTAT DEFINITIU ADMESOS:   16 de novembre de 2020
  • SESSIÓ INFORMATIVA: 23 de novembre de 2020, 17:30h al laboratori de Química. “DATA/HORA/LLOC A CONFIRMAR SUSCEPTIBLE DE VARIACIÓ”  (SOLAMENT PER A LES PERSONES ADMESES AL SERVEI).  En aquesta sessió es proporcionarà als candidats la documentació necessària per a l’inscripció i pagament.
  • INSCRIPCIÓ AL SERVEI I PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC:  23 de novembre al 9 de desembre de 2020
  • INICI PROCÉS D’ASSESSORAMENT9 de desembre de 2020. A partir d’aquesta data els candidats seran citats en dates acordades.

 

PLACES OFERTADES:

FAMÍLIA PROFESSIONAL PLACES CODI-CICLE FORMATIU GM/GS PLACES
1600 – Sanitat 6 1601 – Cures Auxiliars d’infermeria GM 6
AG – Administració i gestió 14 AG10 – Gestió Administrativa GM 6
AG11 – Gestió Administrativa -àmbit jurídic- GM 4
AGB0 – Administració i finances GS 4
SC – Serveis socioculturals i a la comunitat 16 SC10 – Atenció a persones en situació de dependència GM 6
SCB0 – Educació infantil GS 4
SCC0 – Integració social GS 4
TM – Transport i manteniment de vehicles 8 TM10 – Electromecànica de vehicles automòbils GM 4
GS 4
CM – Comerç i màrqueting 4 CM10 – Activitats comercials GM 2
CFPS CMA0 – Gestió de vendes i espais comercials GS 2
AE- Activitats físiques i esportives 4 AEA0 – Ensenyament i animació socioesportiva GS 4
100 – Activitats físiques i esportives 4 0101 – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural GM 4

 

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES AL SERVEI D’ASSESSORAMENT (3/10/19)

Recollida de certificats de Reconeixement: CERTIFICATS DE RECONEIXEMENT ES PODRAN RECOLLIR A PARTIR DEL 30/03/2020, EN HORARI DE SECRETARIA (10a 13h)

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL SERVEI D’ASSESSORAMENT