INNOVA FP

 

El Programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP té la finalitat d’estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional i les empreses i entitats per al desenvolupament de projectes d’interès mutu que generin valor educatiu i empresarial.

Innova FP facilita el traspàs de tecnologia i talent dels centres de formació professional cap a les empreses i afavoreix la vinculació d’aquestes amb el seu entorn social.

Amb aquest programa, els centres de formació professional tenen l’oportunitat d’esdevenir un referent en innovació en el seu territori, alhora que les empreses (especialment les pimes) i els emprenedors que hi participen poden tenir presents aquests centres educatius com a possibles col·laboradors quan es plantegen projectes d’innovació i transferència de coneixement.

Els projectes d’Innova FP sorgeixen de les necessitats de les empreses o de les oportunitats que professors i alumnes detecten quan s’hi relacionen.

Objectius:

  • Millorar la relació entre els centres formatius i les empreses i identificar els primers com a referents en recerca i innovació aplicades, complementaris de les universitats i els centres tecnològics
  • Augmentar la competitivitat de les empreses, que poden detectar talent i obrir una via d’incorporació de tècnics qualificats
  • Millorar la formació dels alumnes, que s’enfronten a reptes reals i desenvolupen capacitats clau fora de l’entorn educatiu habitual
  • Motivar els alumnes i els professors
  • Actualitzar els coneixements dels professors per adequar la formació als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral

Podeu descarregar un fullet informatiu clicant la seguent imatge:

 

Si desitgeu més informació referent al programa Innova FP, contacteu amb l’Institut