FP DUAL

 

 

SÓU UNA EMPRESA/ENTITAT I NECESSITEU ALUMNAT EN PRÀCTIQUES?

Si sou una empresa/entitat i necessiteu alumnat en pràctiques que encara no hagi finalitzat els estudis i/o voleu que us n’informem, podeu emplenar aquest formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres:

SOL·LICITUD ALUMNAT EN PRÀCTIQUES


Clica el logo per accedir a la pàgina oficial d’FP Dual del Departament d’Educació: 

La formació professional en alternança i dual:

aprendre treballant, treballar aprenent


Empreses col·laboradores amb l’FP DUAL:


CFGS AUTOMOCIÓ

CFGS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA. DESENVOLUPAMENT VIRTUAL DE L’AUTOMÒBIL

FP DUAL AMB:


CFGS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

FP DUAL AMB:


CFGS ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

FP DUAL AMB:


CFGS GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

FP DUAL AMB:


Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases:

  • En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa.
  • En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.
La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el sector.

El centre i l’empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l’organització de l’estada a l’empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu. Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.

Centre i empresa designen els tutors de l’empresa que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Avantatges de la FP Dual

Per a l’empresa

  • Recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves;
  • Disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

Per al centre

  • Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Per a l’alumne

  • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
  • Desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball.
  • Adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

 

Podeu descarregar un fullet informatiu clicant la seguent imatge:

Si desitgeu més informació referent a la FP Dual, contacteu amb l’Institut