SERVEIS A PERSONES, EMPRESES I ENTITATS

CARTA DE SERVEIS A PERSONES, EMPRESES I ENTITATS

       Aquí podeu descarregar el Díptic de la Carta de Serveis

 

 

 

 

 

 

L’institut Andreu Nin
El centre es troba integrat plenament en la societat vendrellenca i està compromès amb el desenvolupament cultural, social i econòmic.
La nostra visió és ésser un element d’evolució progressista i motor de la transformació social i del desenvolupament econòmic de la comarca del Baix Penedès. Estudis que oferim al centre: ESO, Batxillerat i Formació professional de les famílies: Activitats físiques i esportives, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica (Desenvolupament virtual de l’automòbil), Sanitat, Serveis socioculturals i a la comunitat i Transport i manteniment de vehicles.

Serveis a persones
Punt d’Orientació Professional. POP
Servei d’orientació individualitzat tant a les persones que necessitin millorar en la seva qualificació professional, com a les empreses que vulguin millorar la qualificació dels seus treballadors.

› Assessorament i Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral Té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona usuària per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

› Pyirene FP
És un projecte europeu de cooperació transfronterera, dirigit a oferir als joves i a les persones adultes serveis coordinats d’informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterer entre Espanya i França

Serveis a empreses i entitats
› Formació adaptada a demanda de les empreses
Oferim cursos de formació contínua per a les empreses. La formació és certificada pels centres i té valor per a l’obtenció futura d’un títol.

Reconeixement acadèmic de la formació impartida per empreses o entitats 
Servei de validació i reconeixement acadèmic de la formació impartida als treballadors de les empreses o entitats.

› Borsa de treball
Servei de borsa de treball oberta a totes les empreses que busquen treballadors amb el perfil professional dels nostres estudiants.

› Alumnat en pràctiques a l’empresa (FCT)
El nostre alumnat d’FP realitza pràctiques no laborals als centres de treball. Consisteixen en una estada a l’empresa d’aproximadament 400 hores.

› La formació professional Dual
L’empresa pot incorporar als nostres alumnes com a aprenents. Aquesta estada a l’empresa té una durada aproximada de 1.000 hores.
L’alumne disposa d’un contracte laboral, o bé, d’una beca de formació retribuïda amb alta a la seguretat social i amb les bonificacions i exempcions previstes.

› Mobilitat internacional a l’FP
L’alumnat d’FP pot fer pràctiques en seus o delegacions d’una empresa en altres països, o bé, desenvolupar una part dels estudis en centres d’altres països.

› Innovació i transferència del coneixement. InnovaFP
L’Innova FP té la finalitat d’estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional i les empreses i entitats per al desenvolupament de projectes d’interès mutu que generin valor educatiu i empresarial.