CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d’infermeria, controlar les condicions sanitàries de l’entorn i del material o l’instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l’instrumental d’equips de salut bucodental.

Tenen una durada és de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Continguts:

 • Operacions Administratives i Documentació Sanitària (60 hores)
 • L’Ésser Humà davant la Malaltia (60 hores)
 • Benestar dels Pacients: Necessitats d’Higiene, Repòs i Moviment (60 hores)
 • Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà (240 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Higiene del Medi Hospitalari i Neteja de Material (90 hores)
 • Suport Psicològic als Pacients/Clients (60 hores)
 • Educació per a la Salut (30 hores)
 • Tècniques d’Ajuda Odontologicoestomatològica (90 hores)
 • Relacions en l’Equip de Treball (60 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Tràmits:

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat: 

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental.