Reunions amb les famílies d’ESO, batxillerat i cicles

Aquesta setmana han començat les reunions presencials amb les famílies de l’alumnat a partir de 2n d’ESO i Batxillerat (BATX) així com les de cicles de grau mitjà.

Només pot assistir un membre de la família per alumne/a.

  • 2n ESO: Dimarts 21 de setembre, 19 h.
  • 3r ESO: Dijous 23 de setembre, 19 h.
  • 4t ESO: Dimarts 28 de setembre, 19 h.
  • 1r Batxillerat: Dimecres 22 de setembre, 19 h.
  • 2n Batxillerat: Dimecres 29 de setembre, 19 h.

Reunions amb les famílies d’alumnat de cicles formatius de grau mitjà

  • 1r Atenció Persones Situació Dependència (TAPSD): Divendres 24 de setembre, 19.30 h.
  • Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI): Dimarts 28 de setembre, 20.30 h.

 

2 comentaris