Preinscripció Batxillerat

El Departament d’Ensenyament estableix els processos d’admissió dels alumnes als centres per al curs 2021-2022 i, d’entre d’altres, pels ensenyaments sufragats amb fons públics de batxillerat.

És per això que el Departament d’Ensenyament publica un calendari de preinscripció i matrícula per a cada un dels ensenyaments.

Cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció per:

 • ser admès/esa per primera vegada en un centre per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics
 • per accedir al primer curs de cada etapa educativa

Si la vostra primera opció per a l’escolarització del vostre fill/a per al curs vinent és l’Institut Pere Ribot de Vilassar de Mar, cal que, dins dels terminis establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, presenteu la sol·licitud electrònica o en suport informàtic.

L’alumnat que està matriculat a 4t d’ESO a l’Institut Pere Ribot i que vol continuar fent el batxillerat al nostre centre NO cal que presenti cap sol·licitud perquè la reserva de plaça es realitza per mecanismes interns.

JORNADA DE PORTES OBERTES ESPECÍFICA PER AL BATXILLERAT

En aquest enllaç pots recuperar la videoconferència realitzada el 27 d’abril a les 18.00 h, així com més vídeos i informacions del centre.

PORTES OBERTES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE BATXILLERAT:

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:

Hi ha dos tipus de sol·licitud:

 • Electrònica: cal identificació digital
  • Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:
   • Cal ser major de 16 anys.
   • Cal disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc. identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària.
   • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
   • Targeta sanitària per la teva identificació.
  • Accediu a l’adreça  https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.
  • Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per
   introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.
  • Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.
 • Suport informàtic: sense identificació digital
  • Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu número d’identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc.), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

INFORMACIONS I RECOMANACIONS:

 • L’adreça electrònica per rebre les sol·licituds en suport informàtic i la documentació necessària requerida és preinscripcio@inspereribot.cat
 • Si tens cap dubte o necessites més informació pots contactar amb nosaltres a l’adreça d’e-mail institut@inspereribot.cat o per telèfon al 937500708 (de 08.30 a 14.30 h).
 • El codi de centre de l’Institut Pere Ribot és el 08057254, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • Demaneu al vostre centre actual el número d’identificació de l’alumne RALC per poder lligar la vostra sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal
 • Cenyiu-vos al calendari establert. Lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció i prioritat amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.
 • S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill. No es poden presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per a uns mateixos estudis.
 • Si teniu algun problema per formalitzar la sol·licitud de preinscripció (no tenir ordinador ni accés a internet) truqueu-nos i intentarem trobar una solució perquè pugueu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

En arxius adjunts incorporem tota la informació detallada i la documentació necessària per tal de formalitzar la preinscripció.

Informació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Preinscripció escolar 21-22. De P3 a la Universitat: