Diari El Raval: maig 2019

Diversions cruels

Amber Saghir – 2n de batxillerat

 Una diversió cruel  consisteix a divertir-se i gaudir de les altres persones quan  pateixen o també quan els que pateixen són animals. La crueltat és una acció inhumana que genera dolor i sofriment en un altre ésser i que pot ser comesa per persones de totes les edats i perjudicar qualsevol tipus de criatura.

Hi ha molts exemples de diversions cruels i un molt actual és el bullyng o assetjament escolar que es dona avui en dia a moltes escoles i instituts de tot el mon. Aquesta diversió es refereix al maltractament que es dona entre escolars de forma repetitiva i constant, per exemple, fer bromes a un company a causa de la seva aparença física o per altre motius. Un altre exemple de diversió cruel és la que es practica amb els animals, per exemple, colpejar-los o divertir-se amb el seu patiment. Un cas extrem de diversió cruel és el que es va donar no fa gaire a Nova Zelanda on es van matar cinquanta-una persones musulmanes que estaven resant a la mesquita on es trobaven homes, dones i nens i alguns es van quedar orfes. Segons el terrorista que va cometre l’atac per a ell va ser un joc i es va divertir quan ho va fer.

La forma de canviar aquestes actuacions seria que a través de l’educació des de la infància es creés consciència col·lectiva perquè això no torni a passar i sobretot, des de la pròpia llar de cada nen i nena s’ensenyés a respectar i conviure amb les diferències.