Estratègia Digital de Centre

Estratègia Digital de Centre

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Definir clarament quina estratègia vol seguir un centre vers aquestes tecnologies digitals, l’ajudarà a treure’n el màxim profit educatiu.

L’estratègia digital de centre (EDC) té com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Les tecnologies impulsen la innovació i l’evolució de les metodologies didàctiques i s’integren en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes metodologies han de contemplar els avenços tecnològics i els nous usos que en fa l’alumnat així com les implicacions que tenen en l’aprenentatge, en l’accés i en el processament de la informació.

Marcs de referència

Comissió de l’Estratègia Digital de Centre