PRESENTACIÓ DEL CURS 2020-2021

INFORMACIÓ INICI DE CURS

DILLUNS, 14 DE SETEMBRE: ESO i BATXILLERAT

NIVELL HORA
1r BAT 8 a 9 h
2n BAT 8:30 a 9:30h
1r ESO 9 a 10h
2n ESO 9:30 a 10:30h
3r ESO 10 a 11h
4t ESO 10:30 a 11:30
AA 11 a 12h

 

DILLUNS 14 i DIMARTS 15 DE SETEMBRE: Entrevistes en horari concertat (mitja hora per alumne, pot anar acompanyat d’un únic familiar). Al setembre s’informarà a cada família de l’horari assignat (a l’alumne el dia de la presentació, per telèfon a la família).