Història

L’Institut d’Ensenyament Secundari  Milà i Fontanals es va fundar l’any 1933 com a Institut Escola Pi i Margall. La seva ubicació inicial fou al carrer Balmes, després, i ja amb el nom de Milà i Fontanals, al carrer Canuda i finalment, a partir del curs 61-62 se situà en un edifici nou dissenyat expressament com a institut d’ensenyament mitjà, que és la seva ubicació actual. El curs 2008-09 se celebrà el seu 75è aniversari.

A l’INS conviu un alumnat d’una gran diversitat cultural (més de 20 països diferents), amb nivells d’aprenentatge i situacions econòmiques i socials molt diverses. Hem dissenyat estratègies per atendre aquesta diversitat utilitzant recursos del centre (grups reduïts, aula d’acollida, desdoblaments, reforços…) i del nostre entorn (Casal d’infants, Impulsem, Programa Èxit…).