Equip Directiu

Directora: Isabel Gargallo

Cap d’Estudis: Sara Merchán

Coordinadora Pedagògica: Maria Sellés

Secretari: Quim Taixés