Ciències socials

L’àrea  de les Ciències Socials té com a un dels seus objectius principals que els alumnes assoleixin una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que els faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural del món que els envolta.

És per això que en els diferents nivells de la ESO i el Batxillerat els alumnes aprenen d’una banda a identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments més rellevants de la història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya, i de l’altra a identificar la interrelació dels fenòmens polítics, socials i culturals per tal valorar el concepte de multicausalitat dels fets i les seves conseqüències, així com el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius dels processos.

Amb els projectes que es realitzen l’alumnat identifica el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i els ajuda a comprendre els elements bàsics de les manifestacions artístiques dins el seu context.

S’encoratja als alumnes a expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa, seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge.

L’àrea de Ciències Socials utilitza les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació) i participant, en alguns nivells, de la metodologia AICLE en llengua anglesa.

Es fomenta l’ús  responsable i creatiu de les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació com a eines de coneixement.

Així doncs, des del departament de Geografia i Història, dins  l’àrea de  les Ciències Socials, es donen les eines perquè els alumnes puguin, durant els seus  anys d’aprenentatge a l’Institut, aplicar els coneixements adquirits per la interpretació del present, la comprensió del passat i la construcció del futur.