Ciències naturals

El seminari de Biologia i Geologia té com a principal objectiu despertar la curiositat científica dels alumnes, ensenyar a trobar respostes als interrogants que planteja el contacte directa amb la naturalesa, fomentar la capacitat crítica, ajudar a prendre decisions que tinguin en compte els coneixements científics adquirits, diferenciar entre ciència i pseudociència.

Treballem de forma transversal, introduint vocabulari, activitats i textos en anglès, insistint en la importància de la correcta expressió oral i escrita i en l’ús de les matemàtiques, tant a l’hora de recollir els resultats d’una experiència com a l’hora de treure’n conclusions.

Majoritàriament utilitzem materials propis (moodle) que ens permeten seleccionar i presentar tot un seguit de recursos digitals, simulacions i animacions, que faciliten la comprensió dels fenòmens científics.

A classe combinem la transmissió de coneixements de forma tradicional, amb l’aprenentatge basat en problemes. Plantegem als nostres alumnes situacions que han de resoldre, amb la finalitat que siguin capaços de fer una selecció correcta de la informació, que contextualitzin els conceptes teòrics que han adquirit , alhora que es potencia el treball en grup,

Els alumnes aprenen a fer recerca i treballs científics, incrementant el nivell de dificultat i complexitat des de 1r d’ESO fins el TR de 2n de batxillerat. Partint d’una situació/problema, han d’observar el fet, plantejar una hipòtesi, dissenyar l’experiment, observar els resultats i treure conclusions pròpies.

S’organitzen diferents activitats amb la finalitat de mostrar als alumnes el treball del científics, tan en l’àmbit de les ciències mediambientals com de les biomèdiques.

bio1 bio2
Alumnes analitzant DNAParc Científic de Barcelona Mesurant Biomassa i Producció d’un boscCamp d’aprenentatge de la Vall de Boí