Suspesos Procediments i Tràmits del Departament d’Educació

Suspesos tots els procediments i tràmits administratius del Departament d’Educació metre duri l’estat d’alarma. Podeu consultar la nota de premsa del Departament d’Educació.