Jugant amb la Probabilitat 2n d’ESO

A segon d’ESO aprenem matemàtiques tot jugant. Què millor que entendre la probabilitat fent un joc amb les nostres pròpies normes? Hem dedicat unes quantes sessions a la classe de matemàtiques de 2n d’ESO per construir un joc d’atzar:

 • Sessió 1: Pensar un joc senzill que estigui basat en la probabilitat (daus de diferents cares, daus trucats, cartes, sorteigs, etc.) que puguin construir els propis alumnes. Cal redactar un petit document d’aproximadament una pàgina que consti de:
    • Nom del joc
    • Materials necessaris per construir-lo
    • Funcionament del joc
    • Càlcul de les probabilitats de les diferents opcions
 • Sessió 2: Construir el joc que s’ha dissenyat i preparar una petita presentació (d’uns 10 minuts) per explicar a la resta de companys en que consisteix el joc i les probabilitats de cada una de les opcions.
 • Sessió 3: Presentació dels diferents jocs a la resta de la classe.
 • Sessió 4: Escollir un joc d’un altre grup, jugar-hi i anotar els resultats que s’obtenen. Comprovar si les probabilitats que hi havia a les instruccions i les que s’han trobat jugant-hi coincideixen.