Perfil del contractant

Un cop elaborat el preceptiu informe tècnic, es comunica als possibles interessats que l’obertura pública del sobre C amb les condicions econòmiques de les ofertes presentades a la licitació del servei de neteja del centre per a l’any 2017 tindrà lloc el proper dia 14 de novembre a les 16.00 hores al despatx de Direcció (G3).… Llegeix més»