Convocatòria de vaga del dia 29 de novembre

El dia 29 de novembre hi ha una convocatòria de vaga  d’Ensenyament que s’adreça al personal docent funcionari i interí del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Sindicat d’Estudiants ha manifestat que també vol adherir-se a aquesta convocatòria.

Els comunico que bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga convocada per alguns sindicats d’estudiants.

Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball en els centres de secundària són d’una persona de l’equip directiu (direcció, cap d’estudis, responsable de coordinació pedagògica o secretari/a).

Us comuniquem doncs que l’institut garantirà el dret de l’alumnat a romandre en el centre amb els serveis mínims proposats pel Departament d’Educació i amb el professorat que no hagi donat suport a la vaga.

Tanmateix, els faig saber que els alumnes de 1r i 2n curs d’ESO no tenen dret a fer vaga, segons la normativa del nostre reglament de règim intern.

Pel que fa als alumnes de 3r i 4t curs d’ESO, les mateixes normes especifiquen que els que siguin menors de 16 anys no poden fer vaga sense el consentiment dels seus pares o tutors legals, per tant, qualsevol falta d’assistència per aquest motiu, sense aquest requisit, serà considerada injustificada.

Si tenen qualsevol dubte o consulta, poden trucar al telèfon del centre, 972 33 10 05, i posar-se en contacte amb els tutors o amb la direcció.