Convocatòria de vaga del dia 27 de setembre

Tot i que hi ha una convocatòria de vaga d’estudiants el dia 27 de setembre de 2019, el centre funcionarà amb normalitat durant tot el dia.
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, PFI, Cicles i l’IFE menors d’edat que vulguin adherir-se a la vaga hauran de presentar al tutor una justificació signada pels pares o tutors legals. Aquesta justificació la podreu trobar a la pàgina web del centre, a l’apartat documents de secretaria del menú.  Es recorda que els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden adherir-se a les convocatòries de vaga.
Direcció