Compleció cicles formatius LOGSE EXTINGITS

Procediment per a la compleció dels ensenyaments de formació professional derivats de la LOGSE que s’estan extingint arran de la substitució pels nous títols derivats de la LOE

Normativa i Informació general

Aquest procés permet a l’alumnat del centre amb crèdits pendents, presentar-se a les convocatòries en els dos cursos posteriors a l’extinció del cicle. Cada curs s’ofereixen dues convocatòries (novembre i abril).

La inscripció i la matrícula a les proves de compleció s’han de dur a terme:

• De l’1 al 15 d’octubre: per participar en les convocatòries de novembre i abril.
• De l’1 al 15 de març: per participar en la convocatòria d’abril.

El calendari concret de les proves es comunicarà directament a les persones inscrites a través del correu electrònic.

El curs 2015-16 es podrà fer compleció per al cicle formatiu:
CFGM Comerç

Documentació que cal presentar:
Sol·licitud 
• Fotocòpia de DNI