Candidats per a la renovació del Consell Escolar del centre

Aquests són els candidats per a la renovació del Consell Escolar del centre:

Sectors Places pendents de cobrir Candidats Dates de les votacions
Sector dels professors 2 Maria Antònia Aguilera Garrido

Maria Rosa Berenguer Castaño

Joan Gratovil i Xarbau

Montserrat Moraleda Díaz

Maria Amparo Sarrión López

30/11/2016
Sector dels alumnes 2 Joaquim Bautista i Bizcocho

Erik Garcia Rodríguez

Alba Mateos Fructuos

28/11/2016
Sector del  PAS 1 Sílvia Fernández Moreno 30/11/2016
Sector dels pares 2 Juan Martínez Ruíz

Diego Francisco Millán Lagares

Núria Parreño Morillo

29/11/2016