Subministrament dels llibres del curs 2018-2019

Els alumnes que tenien matèries pendents al setembre podran recollir els llibres el dia 13 de setembre, de 15.00h a 19.00h.

Tots aquells alumnes que no han pogut recollir el lot de llibres el dia 5 de setembre, també els podran recollir el dia 13 de setembre, de 15.00h a 19.00h.

Recordeu que heu de portar els resguards de pagament de les quotes de l’AMPA i dels llibres.