Sortida al Delta de La Tordera dels alumnes de Ciències de la Terra i del Medi Ambient

El dia 13 de maig  els alumnes de la matèria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de primer de Batxillerat van fer una sortida al tram baix del riu i al Delta de La Tordera per a prendre dades de l’aigua i fer un mostreig dels materials al·luvials per a una pràctica posterior al laboratori.