L’IFE d’auxiliar de vendes i atenció al públic

 

Una de les novetats del curs escolar amb què compta el nostre institut és l’IFE, concretament un itinerari formatiu específic d’auxiliar de vendes i atenció al públic.

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys -quan els comencen- amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

El seu objectiu és “incrementar l’autonomia personal d’aquests alumnes i fer que assoleixin les competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta i que, per mitjà del treball, aconsegueixin la plena inclusió social”, tal com indica el Departament d’Educació .

Poden cursar-los els alumnes esmentats que no hagin obtingut el títol de l’ESO.

És el primer cop que un institut de Blanes acull aquest itinerari, on participen 10 alumnes.

A tot Catalunya hi ha 28 centres que tenen un IFE.