L’IFE, a fons

Aquesta setmana a Serrallarga Ràdio hem conegut una mica més a fons què és l’IFE, l’itinerari formatiu específic que, per primer cop, s’introdueix en un institut de Blanes.

A tot Catalunya hi ha només 28 centres que disposen d’un d’aquests estudis adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada; alumnes que tenen entre 16 i 20 anys quan inicien aquests estudis. Al nostre centre hi ha 10 estudiants que cursen l’itinerari d’auxiliar de vendes i atenció al públic.

Per conèixer més detalls del projecte, Manel Temprado ha parlat amb la professora Laura Geronès i els alumnes Eric López i Esteve Carbonell, que també parlen del seu futur professional.