GRAU MITJÀ Oferta de Places

OFERTA DE PLACES

Només els alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no se’ls ha assignat cap plaça, o bé no s’han pogut matricular, poden participar en el segon procés d’admissió.

Els sol·licitants que participin en la segona fase d’admissió cal que accedeixin, en el termini establert en el calendari els dies 5 i 6 de setembre, a la seva sol·licitud de preinscripció mitjançant l’enllaç que hi haurà disponible a la web de la preinscripció. Per accedir-hi cal que s’identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de d’alumne, si és major d’edat o compleix els 18 anys l’any 2018, o del tutor referent per les consultes a la web informat en la sol·licitud.

Es poden introduir i desar fins a 5 peticions més d’entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en aquesta segona fase d’admissió.

Els sol·licitants poden consultar les assignacions a la web de la preinscripció o al centre el 13 de setembre.