Convocatòria de proves lliures de llengües

CONVOCATÒRIA DE PROVES LLIURES (B1 i B2) DESTINADA ALS ALUMNES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL

Podeu consultar la convocatòria aquí.

L’oferta de nivells i d’idiomes és el següent:

– Nivell Intermedi B1: alemany, anglès, francès, italià

– Nivell Intermedi B2: alemany, anglès, francès, italià

Els alumnes interessats a fer les proves de certificació de nivell, ho han de comunicar a qualsevol de les professores d’anglès de l’FP (Mercè Chaler, Mercedes Madera i Ana Ferrero) abans del 10 de gener de 2021.

L’institut finançarà el 50% del preu de la matricula.

Convocatòria proves lliures