Racó famílies

CENTRE PER A FAMÍLIES AMB ADOLESCENTS

Sant Antoni Maria Claret, 64-78

És un servei de l’Ajuntament de Barcelona adreçat a les persones que exerceixen el rol parental (pares, mares o tutors/es). Ofereix informació, formació i orientació amb els objectius següents:
-Afavorir l’autoconeixement, la revisió i reconeixement de la funció parental.
-Contribuir a la formulació concreta dels aspectes que generen dificultat.
-Acompanyar en l’exercici empàtic sobre l’etapa adolescent.
-Millorar l’assertivitat i la capacitat de posar límits millorant, si escau, les habilitats comunicatives.
-Proporcionar experiències en un context grupal i/o individual en què es pugui viure la diversitat i el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge.
1

CJAS

Carrer Granja 19-21

El Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) és un servei d’atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial, de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears www.apfcib.org, obert al públic des de l’any 1992. Es considera un servei de referència, complementari als serveis sanitaris, psicològics i socials, i actua des d’una perspectiva d’optimització dels recursos existents en la xarxa sociosanitària normalitzada.

SOD, SERVEI D’ORIENTACIÓ SOBRE DROGUES

Mallorca 221, 7è 2a

Assessorament i atenció individualitzada a adolescents i joves consumidors de drogues. Assesssorament i atenció a les famílies amb fills/es consumidors/es. 1

BEQUES DE MENJADOR

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:

-Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
-Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

1

ALUMNAT I FAMÍLIES

És un instrument de cogestió i descentralització, en un marc de col·laboració institucional, que representa la voluntat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona de treballar plegats per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d’una única xarxa educativa.

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS CAMP D’EN GRASSOT – GRÀCIA NOVA

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE VILA DE GRÀCIA

1

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS SAGRADA FAMÍLIA

1

Enllaços diversitat

Altes capacitats

Conducta problemàtica

Dislèxia

TDAH

TEA (autisme)