Treball de síntesi de 3r d’ESO

Entre els dies 7 i 15 de juny l’alumnat de 3r d’ESO va fer el treball de síntesi centrat en el tema de la indústria tèxtil de Sabadell.

Durant el segle XIX Catalunya va experimentar un procés d’industrialització, com en altres països europeus. La indústria tèxtil i el ferrocarril en van ser el motor.

Amb la nova forma de producció de béns de consum també sorgiran amb força dues classes socials: la burgesia i el proletariat. La burgesia disposava dels recursos econòmics per a invertir en les noves fàbriques i els treballadors obtenien el salari a canvi del seu treball a la fàbrica.

Al principi no hi havia cap legislació que fixés les condicions laborals dels treballadors. Per això, els horaris, els salaris i els dies de festa eren establerts de manera arbitrària pels empresaris.

Quines eren les condicions de vida del proletariat industrial? Com es va produir la revolució industrial? Quines van ser les persones i descobriments que la van fer possible? De quina manera va afectar la revoluciió industrial a Sabadell?

Preguntes com les anteriors les vam respondre al llarg del nostre treball de síntesi. A continuació us deixem una sèrie de fotografies de les dues sortides que vam fer.

El dimarts 12 de juny durant el treball de síntesi, els alumnes de 3r d’ESO van visitar el Vapor Buxeda, una antiga fàbrica tèxtil a Sabadell. Allà van poder veure la importància de la nostra ciutat en la fabricació de teixits i pionera en la Revolució Industrial. Un cop acabada la visita, van fer un itinerari per veure els diferents vapors de la ciutat. Van gaudir d’allò més amb la passejada…

Vapors de Sabadell

El divendres 8 de juny els alumnes de 3r d’ESO van visitar el Museu de la Ciència i el tèxtil de Terrassa. Allà van estar veient com funcionava una fàbrica tèxtil, quines màquines es feien servir i com treballaven les dones, els nens i els homes durant la primera revolució industrial. Va ser una visita molt enriquidora!

MNACTEC