ONCE Barcelona

L’alumnat de primer de TIS del nostre Institut van visitar el mes de febrer les instal·lacions de l’ONCE a Barcelona, dins el mòdul de formació professional MP07 Suport a la Intervenció Educativa

La missió principal de l’ONCE consisteix en la facilitació i el suport, a través dels serveis socials especialitzats, de l’autonomia personal i la plena integració educativa, social i laboral de les persones amb ceguesa i deficiència visual. La sortida de l’alumnat serveix per comprovar de primera mà les bones pràctiques de les empreses i associacions capdavanteres relacionades amb la Integració Social.