Estudis que impartim

Els ensenyaments que actualment impartim són:

• Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

• Batxillerat

– Humanitats i ciències socials
– Ciències i tecnologia

• Família professional d’Imatge personal

– PFI d’Auxiliar en Imatge personal: Perruqueria i Estètica (PFI)
– CFGM Estètica i Bellesa (EB)
– CFGM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (PER)

• Família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat

– CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència (TAPSD)
– CFGS Animació Sociocultural i Turística (TASOCT)
– CFGS Educació Infantil (TEI)
– CFGS d’Integració Social (TIS)