Molí de Sant Oleguer

El 2 de febrer, l’alumnat de 1r d’ESO ha visitat el molí de Sant Oleguer dins el projecte “Somriu”.

L’alumnat del projecte de 1r d’ESO de l’almbit científic i tecnològic ha visitat el molí de Sant Oleguer per conèixer els diferents usos del riu Ripoll al llarg de la història.

Originàriament, pels volts del 1780, el molí de Sant Oleguer va ser un molí fariner que molia el gra de les masies del rodal. El 1831 es va transformar en molí draper per rentar draps de llana. El 1885 s’hi va instal·lar una fàbrica de cartró. L’any 1932 aquesta fàbrica es coneixia com la Cartonera Catalana. L’activitat va durar fins als anys 60 del segle XX.

Al molí paperer de Sant Oleguer, l’aigua era alhora la font d’energia que accionava la maquinària i una matèria primera important.

L’aigua arribava conduïda per la sèquia Monar, nom d’origen medieval d’un conjunt de recs que distribuïen les aigües del riu Ripoll pels molins i les hortes de les seves ribes.

La roda

No se sap exactament en quina data la gran roda vertical del molí paperer va substituir els dos petits rodets del molí fariner, tot i que probablement fou a mitjan segle XIX. Aquesta va ser l’última roda hidràulica que es va construir al Ripoll en passar per Sabadell. Al molí de Sant Oleguer es va abandonar l’ús de la força hidràulica a la segona dècada del segle XX, quan s’hi va instal·lar un motor elèctric.

L’aprofitament hidràulic del Ripoll ha estat tradicionalment compartit pel regadiu i pels molins. Des del mateix moment en què es documenten els primers molins fariners, al segle X, també es documenten les hortes associades a aquests molins; tot plegat, integrat en el mateix paisatge. Un paisatge que ara, renovat, restaurat i reciclat, integra establiments industrials en funcionament, indrets d’esbarjo, equipaments juvenils i esportius, hortes i patrimoni cultural recuperat.

Actualment a les dependències del molí s’hi ha instal·lat un alberg juvenil

Àlbum de fotos