Erasmus +

Malgrat que el curs passat i l’actual no hem pogut realitzar cap mobilitat per la situació de pandèmia mundial, hem seguit treballant per millorar la gestió i poder seguir gaudint dels projectes de mobilitat els propers cursos. 

Durant aquest temps hem redactat el projecte per la concessió de la nova carta ECHE i ens ha estat concedida, la qual cosa ens permetrà fer mobilitat amb els Graus Superiors fins el curs 2027.

També ens han concedit el projecte de la nova carta VET amb la qual podrem fer mobilitat amb GM i PFI fins el 2027!

Aquest projecte ha obtingut una puntuació de 85 punts sobre 100 i amb això podrem tramitar les beques de forma més àgil i ràpida que els cursos anteriors.

També estem gestionant els tràmits per entrar novament al consorci de la Generalitat i a la Xarxa, per poder fer mobilitat d’aprenentatge amb grups de professorat de cicles formatius.

Finalment, dir-vos que ens estem incorporant al projecte Europeu d’ Erasmus Without Paper (EWP), un projecte que pretén promoure la mobilitat estalviant paper mitjançant un programa i  una App que unifica les diferents plataformes de gestió de la mobilitat.

Ja veieu que ens seguim movent!