Eleccions Consell Escolar

Aquesta setmana s’han convocat les eleccions per renovar el Consell Escolar de l’institut. La directora s’ha reunit amb els equips de delegats i delegades del matí i de la tarda per explicar-los què és el Consell Escolar, com funciona i la importància que tant alumnat com famílies hi participin.

Aquest curs s’han de cobrir 2 places del sector alumnat, 1 del sector famílies, 3 del professorat i 1 del PAS. Qui vulgui presentar candidatura ho ha de comunicar a la directora abans del divendres 18 de novembre. El dimarts 29 de novembre serà el dia de les votacions. Des de l’equip directiu us animem a participar!