Centre de Vida Independent

L’alumnat de 1r curs del CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència ha tingut l’oportunitat d’anar a visitar el Centre de Vida Independent (Barcelona), un servei que té com a finalitat promoure i millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones a partir de la valoració de les necessitats d’aquestes i l’estudi del seu entorn habitual per part d’un equip interdisciplinar.

En un espai dissenyat com una llar totalment accessible i sense barreres arquitectòniques, s’ha pogut reproduir algunes de les activitats bàsiques de la vida diària en un taller pràctic. A través del plantejament de casos, l’alumnat ha posat en marxa alguns procediments, ha utilitzat alguns ajuts tècnics específics i ha resolt dubtes que complementen la informació obtinguda a l’aula.