Casa Duran

L’alumnat de 3r d’ESO està visitant la Casa Duran, una casa senyorial que es va construir entre els anys 1578 i 1606, amb les característiques pròpies d’una casa senyorial i, a la vegada, de producció agrícola. Se’n conserven els cellers, els cups i les restes d’una fabrica de sabó a la planta baixa i el saló principal i les cambres de la planta noble.

La construcció de la casa la va iniciar Feliu Duran el 1578. Els Duran es van establir a la ciutat de Sabadell el 1443 i gaudien d’un alt poder social i econòmic. El cap de família, Feliu Duran, va ser procurador reial i jurat del Consell de la Vila, entre altres responsabilitats cíviques. En els documents consta com a propietari d’explotacions agràries i propietari de tallers de teixits de llana. Això posa de manifest l’estat econòmic tan diversificat i pròsper que mantenia la família i que els va permetre construir una casa de gent benestant que faria augmentar encara més el prestigi i reconeixement de la família Duran dins de la vila.

Aquest edifici suposa, a més, un exemple de l’arquitectura renaixentista de la ciutat pels molts elements ornamentals que presenta. A la façana s’hi pot observar una placa amb la data de finalització de l’edifici (1606). És considerada Bé Cultural d’Interès Nacional des de 1958. L’any 2003 va passar a ser de titularitat municipal, i es van començar unes obres de restauració que van permetre recuperar les pintures murals i el celler.

 

Accés a l’àlbum de fotos

 

#POEFA, #èxiteducatiu, #FSE