Aprenentatge integrat

Aprenentatge integrat de continguts en anglès al cicle d’Animació Sociocultural al Ribot

S’introdueix aquesta nova metodologia a partir del mòdul transversal de primers auxilis

Aquest curs el Ribot s’ha sumat al projecte europeu BOOST FOR CLIL, en el qual participa el Departament d’Educació. L’objectiu d’aquest projecte és fomentar l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres, en aquest cas l’anglès, amb la finalitat d’oferir a l’alumnat la possibilitat de millorar habilitats de comprensió i expressió en una segona o tercera llengua, i proporcionar més eines per a la futura inserció laboral en un món cada cop més globalitzat.

Aquesta metodologia s’ha posat en marxa amb el grup de 2n curs del cicle formatiu de grau superior en Animació sociocultural (TASOC), a través del mòdul professional de Primers auxilis, a càrrec de la Mercedes del Estal, professora de procediments sanitaris i assistencials, del departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. El projecte està tenint una bona acollida general per part de l’alumnat, que està aconseguint millorar el nivell d’anglès al mateix temps que adquireix les competències associades al mòdul.

El proper 4 de març hi haurà un esdeveniment online per donar a conèixer les activitats que s’estan realitzant dins del projecte BOOST FOR CLIL (B4CLIL) i els recursos que hi ha disponibles per al professorat que vulgui posar en funcionament aquesta metodologia. En aquest mateixa jornada també es podran veure alguns vídeos amb els testimonis de professorat i alumnat que en formen part. Tot el personal docent està convidat al multiplier event B4CLIL. Quan l’institut tingui l’enllaç, el compartirà per tal que les persones interessades s’hi puguin inscriure.

Mercedes del Estal García
PTFP 620. Procediments sanitaris i assistencials
Departament de Serveis socioculturals i a la comunitat