Plan avanza

El Ministeri d’Indústria financia la compra d’un ordinador nou a un interès del 0%. Això suposa pagar uns 20 o 30 €/mes durant 3 anys sense interessos, ni entrades, ni comissions.
Aquest pla està vigent fins el 31 d’agost de 2007.
Més informació