Assemblea Extraordinària

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Es convoca a totes les famílies a la propera Assemblea Extraordinària de l’Associació de pares i mares, a celebrar el proper dia 28 de setembre a les 20:30 hores i en segona convocatòria a les 20:40 hores al Teatre de Palafolls, amb el següent ordre del dia:

  1. Memòria d’activitats i estat de comptes
  2. Informació taquilles
  3. Precs i preguntes

AMPA Institut Font del Ferro

Preguem es presenti un sol representant per família. Gràcies