Visita a Ràdio Palafolls

Dijous passat els alumnes d’emprenedoria de 4t van visitar les instal·lacions de la ràdio. Primer en Jordi Pratsevalls va contestar les preguntes que tenien preparades. Després els professors i un grup d’alumnes van realitzar una entrevista i per acabar van poder emetre quatre gravacions d’anuncis publicitaris que ja portaven preparats.

La visita va tenir com a objectiu conèixer com funciona la publicitat a la ràdio i una miqueta d’història de la nostra ràdio a Palafolls.

Grans esportistes

La setmana passada l’institut va rebre la visita d’un bon grapat d’usuaris del Geriàtric de Palafolls disposats a fer esport amb els alumnes de 1r de batxillerat, que van preparar una sessió d’exercicis adaptats al col·lectiu, tots amenitzats amb música, bona predisposició i molta estima. Coordinats pel departament d’Educació física, tant alumnes com visitants van poder gaudir d’una activitat que va anar més enllà de l’aula i dels continguts.

Word Mobile City Project 2020

El passat dimarts 18 de febrer, una representació d’alumnes de la matèria d’Informàtica, va participar conjuntament amb uns 2700 alumnes de 39 centres en el projecte educatiu World Mobile City Project a Barcelona.
El projecte té com a objectiu aprendre a moure’s autònomament per una gran ciutat per tal de localitzar llocs emblemàtics amb el suport de tecnologies mòbils.
En cada lloc emblemàtic, mitjançant realitat augmentada, es proposen reptes com  per exemple mesurar la contaminació acústica, produir vídeos a partir de cites literàries, realitzar entrevistes sobre el canvi climàtic, identificar barreres arquitectòniques i compondre un bookface.

ESCACS, ARA TAMBÉ DIJOUS

Donada la bona rebuda que ha tingut l’estona de dilluns en què els alumnes venen a jugar a escacs i altres jocs de taula a l’hora del pati, s’amplia a dijous també aquesta estona d’esbarjo i aprenentatge lúdic.

12 i 13 de febrer, PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES.

Els propers 12 i 13 de febrer els alumnes de 4t d’ESO   realitzaran les proves de competències bàsiques, proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

FULL INFORMATIU FAMÍLIES

FULL INFORMATIU ESTUDIANTS