Jornada de portes obertes

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

El període de preinscripció és durà a terme del 17 al 24 de març de 2021, tal i com estableix el calendari del Departament d’Educació.

Donada la situació actual, enguany es proposen dues modalitats de jornades de portes obertes:

  • Jornada de portes obertes (virtual): 1 de març de 2021, a través del Meet a les 17:00h.
  • Jornada de portes obertes (presencial): 3 de març de 2021.  Aquest format de visita és el d’una reunió i per tal de poder assistir reserveu la vostra cita prèvia per una de les següents sessions:

Per garantir el desenvolupament en la modalitat presencial en condicions de seguretat sanitària, s’han de seguir les següents mesures organitzatives:

  • Es permet la presència d’un únic membre de la unitat familiar en els centres educatius. No està permès l’accés dels infants.
  • Les visites es realitzaran en grups de fins a 10 persones.
  • A l’entrada del centre es prendrà la temperatura a les persones visitants, i cal que facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
  • L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
  • Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada.
  • No es pot lliurar cap documentació en paper.