Convocades beques. Recordatori!!!

La sol.licitud per demanar el ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu es pot fer fins el dia 27 de setembre.
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59
Les beques d’ajuts pels estudis de batxillerat es poden demanar fins l’1 d’octubre.
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

1r ESO. Sortida al Observatori Fabra

1r ESO. Sortida a l’observatori Fabra