Ciències Socials

Professors del departament de Ciències Socials durant el curs 2020-2021

  • Enric Solans                 enric.solans@institutestevealbert.cat                 (Cap de departament)
  • Albert Domínguez        albert.dominguez@institutestevealbert.cat
  • Laura Luque                 laura.luque@institutestevealbert.cat
  • Andreu Mumbrú           andreu.mumbru@institutestevealbert.cat
  • Alberto Palacios           alberto.palacios@institutestevealbert.cat
  • Aurora Pérez                aurora.perez@institutestevealbert.cat
  • Josep Pruna                 josep.pruna@institutestevealbert.cat
  • Marta Gironès              marta.girones@institutestevealbert.cat
  • Marc Torrent                 marc.torrent@institutestevealbert.cat

Criteris d’avaluació del curs 2020-2021

Criteris de puntuació del curs 2020-2021

Criteris de recuperació del curs 2020-2021